HEI, JEG ER SILJE

Min visjon er å gjøre kunnskap og livsvisdom lett og tilgjengelig

profil2

Mitt ønske for deg er

  • at du skal leve ut den du er
  • at du skal ta ansvar for ditt eget liv
  • at du skal finne mening med det du gjør
  • at du skal dele det gode du har med andre

Jeg bruker atferdsvitenskap, psykologi, filosofi, og andre menneskers erfaringer som veiledere for å forme en versjon av meg selv som gjør at jeg trives best mulig med det livet jeg lever.  Kunnskapen, tankene og verktøyene deler jeg videre med deg.

Les det, hør det, snakk om det, bruk det. 

Gjør det som passer for deg.

Jeg bruker atferdsvitenskap, psykologi, filosofi, og andre menneskers erfaringer som veiledere for å forme en versjon av meg selv som gjør at jeg trives best mulig med det livet jeg lever.  Kunnskapen, tankene og verktøyene deler jeg videre med deg.

Les det, hør det, snakk om det, bruk det. 

Gjør det som passer for deg.

Mitt ønske for deg er

  • at du skal leve ut den du er
  • at du skal ta ansvar for ditt eget liv
  • at du skal finne mening med det du gjør
  • at du skal dele det gode du har med andre